press4you

Poskytujeme veškeré služby v rozsahu:

Sítotisk

Sítotisk je tisková technika, při ketré se barva protlačuje těrkou přes otevřené tiskové body v šablone na potiskovaný materiál. Jako šablona u sítotisku slouží síťka, na které jsou tiskové a netiskové místa vytvářející daný motiv.

Výhodou sítotisku na rozdíl od ofsetu je velký nános tiskové barvy, neomezené možnosti volby potiskovaného materiálu a efektivnost i při nízkých nákladech.

V oblasti sítotisku Vám můžeme nabídnout potisk následovných materiálů:

  • papír
  • samolepící folie
  • plasty
  • krabice
  • igelitové tašky
  • kompaktní disky - CD
  • dřevo
  • sklo
  • porcelán

...a další

Snažíme se o Vaši spokojenost