Díky technologii digitálního tisku lze získat kvalitní tiskoviny požadované v menších sériích za přijatelnou cenu v černobílém ale i barevném provedení.

Hlavní výhoda této tiskové techniky spočívá v absenci fixních nákládů nutných k tiskové přípravě jak je tomu u jiných tiskových technik jako např. ofsetový tisk, sítotisk a další.

Díky této možnosti využíváme digitální tisk také pro výrobu různých personalizovaných tiskovin.

Digitální tisk s oblibou využíváme především u černobílého i barevného tisku menších sérií:

 • certifikátů
 • diplomů
 • vizitek
 • dopisů
 • letáků
 • plakátů
 • samolepek
 • banerů
 • billboardů
 • kalendářů
 • katalogů
 • knížek
 • kartiček